Intrakat: Σε νέο ιστορικό υψηλό €1,32 δισ. τα προς εκτέλεση έργα – Σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών

Αύξηση 4,9% κατέγραψε το 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intrakat και ανήλθε σε 225,4 εκατ. ευρώ έναντι 214,8 εκατ. ευρώ το 2021. Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου ανήλθε σε 799,4 εκατ. ευρώ πλέον 524,9 εκατ. ευρώ νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα στις 31/12/2022 διαμορφώθηκαν σε 1,32 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ στις 31/12/2021.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των 18,2 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 17,02%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε βελτίωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα περίπου και ανήλθε σε 8,1% από 7,2% το 2021. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ το 2021. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 23,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 21,5 εκατ. ευρώ το 2021.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν τα ενσώματα πάγια του ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 106,4 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021, λόγω επενδύσεων σε ΑΠΕ και real estate, καθώς και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, που ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή όμως αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 9,8 εκατ. ευρώ και έτσι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε 127,5 εκατ. ευρώ από 125,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που καταγράφηκε κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2022, απεικονίζεται κυρίως στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του β’ εξαμήνου 2022, ο οποίος ανήλθε στο επίπεδο των 122,3 εκατ. έναντι 103,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2022, τα μικτά κέρδη του ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε 15,4 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενώ αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 12,6% από 2,7% το πρώτο εξάμηνο.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος κατά το β’ εξάμηνο 2022 βελτίωσε το αποτέλεσμα, με το ενοποιημένο EBITDA να διαμορφώνεται σε κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2022. Οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,4 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Intrakat και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σημάδεψε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας μετά από περίπου 35 χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι βασικοί μέτοχοι και η διοίκηση οραματίζονται την ανάδειξη της Intrakat σε μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και στην εδραίωσή της μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Για την υποστήριξη της στρατηγικής της, η εταιρεία κατά το 2022, αλλά και στις αρχές του 2023, προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειών, όπως η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ καθώς και η εξαγορά του 100% της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Παράλληλα, η Intrakat συμμετέχει σήμερα σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας αλλά και διεκδικεί δυναμικά το μερίδιο που της αναλογεί από τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, έχοντας πετύχει εντός του 2022 να ενισχύσει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της στο επίπεδο των 1,32 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η σημαντική βελτίωση που παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου και η επιστροφή στην κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι το 2024 η Intrakat μπορεί να καταγράψει θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση.

Η Intrakat αντλώντας από τη δυναμική των βασικών μετόχων της και με εφόδιά της, την εκτενή τεχνογνωσία, την πολυσχιδή δραστηριότητα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αλλάζει πλέον σελίδα, εισέρχεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης και διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα σε νευραλγικούς τομείς για τις εθνικές υποδομές και την οικονομία, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για τον ίδιο τον όμιλο, την Ελλάδα και τους πολίτες της».

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ