Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Intrakat

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2020 καθώς και ο...
More

  Latest Posts

  Intrakat: Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

  Η εταιρεία Intrakat ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, ενοποιημένα και εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

  Η παρατηρούμενη ύφεση εκτιμάται από τη Διοίκηση της εταιρείας ως συγκυριακή οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του COVID-19 στην ωρίμανση και στην εκτέλεση των έργων.

  Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι λόγω του υψηλού ανεκτελέστου υπόλοιπου έργων
  που διαθέτει η Εταιρεία καθώς και των αναμενόμενων επενδύσεων του Ταμείου
  Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, η ύφεση αυτή θα είναι παροδική και αναμένεται σύντομα ανάκαμψη των μεγεθών και ανάκτηση των απωλειών.

  Όμιλος

  Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε € 174,5 εκ. έναντι € 286 εκ. του
  προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 39%.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 12,8 εκ.
  έναντι κερδών € 2,3 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 12,4 εκ. έναντι κερδών € 0,6 εκ. την προηγούμενη χρήση.

  Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε κέρδη € 1,7 εκ. έναντι κερδών € 15,7 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε κέρδη € 2 εκ. έναντι κερδών € 14,2 εκ.

  Εταιρεία

  Αντίστοιχα oι πωλήσεις της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 159 εκ. έναντι € 272 εκ. σημειώνοντας μείωση κατά 41,7% σε σχέση με το 2019.

  Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 7,1 εκ. έναντι κερδών € 5,5 εκ. του 2019, ενώ τα
  αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 6,6 εκ. έναντι κερδών € 3,5 εκ.

  Το EBITDA της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε
  κέρδη € 3,3 εκ. έναντι κερδών € 15,9 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το
  προσαρμοσμένο EBITDA σε κέρδη € 3,6 εκ. έναντι κερδών € 14,4 εκ. την
  προηγούμενη χρήση.

  Στις 31.12.2020 το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου
  ανερχόταν σε €380,9 εκ. πλέον €225,6 εκ. νέα έργα που έχει μειοδοτήσει η
  Εταιρεία και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή τους.


  Από τα προς υπογραφή έργα ύψους €225,6 εκ., λόγω του COVID-19 υπήρξαν
  σημαντικές καθυστερήσεις, αλλά από τις αρχές του έτους έως σήμερα υπεγράφησαν συμβάσεις ύψους €16 εκατ., μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, του Υπουργείου Υποδομών και η επέκταση αιολικού πάρκου στον Κιθαιρώνα.
  Επίσης στα σημαντικά έργα προς υπογραφή, για τα οποία εκτιμάται ότι τ
  μεγαλύτερο μέρος θα έχει υπογραφεί έως τα τέλη του 2021, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
   Ο αυτοκινητόδρομος Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, Φάση (Α), προϋπ. € 73 εκ.
   Η κατασκευή ηλεκτροκίνησης Λάρισας – Βόλου, προϋπ. € 42,4 εκ.
   Τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, προϋπ.
  € 24,4 εκ.
   Οι πρόδρομες εργασίες ΒΔ Επέκτασης ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, προϋπ. € 13,6
  εκ.
   Η κατασκευή επέκτασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης Φάση Α2,
  προϋπ. € 9,6 εκ.
   Η κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πρεσπών Ν. Φλώρινας, προϋπ. € 8 εκ.
   Η κατασκευή δικτύου ομβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγ.
  Ι. Ρέντη, προϋπ. € 7,6 εκ.
   Η λειτουργία και συντήρηση του έργου ύδρευσης Πάτρας από τους
  ποταμούς Πείρο και Παραπείρο, προϋπ. € 6,9 εκ.
  Ανάλυση – εκτίμηση

  Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα και παγκοσμίως επλήγη βαρύτατα
  καθόλη τη διάρκεια του 2020 λόγω της πανδημίας covid-19 σε αυτό το χρονικό
  διάστημα.


  Από την πλευρά της Intrakat κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια ώστε να
  επηρρεαστεί στον μικρότερο δυνατό βαθμό η έγκαιρη και ομαλή παραγωγή των
  κρίσιμων έργων που εκτελεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έγκαιρη παράδοση
  του μεγαλύτερου κατασκευαστικού EPC (Engineering – Procurement –
  Construction) έργου που εκτελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ, για την αναβάθμιση 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece.

  Ωστόσο όλος ο κατασκευαστικός κλάδος υπέστη μεγάλες καθυστερήσεις στις
  διαδικασίες δημοπράτησης των νέων έργων, λόγω της αναγκαστικά περιορισμένης λειτουργίας των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου.

  Οι προβλέψεις για την μετά covid-19 εποχή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τον κλάδο καθώς σχεδιάζονται και δρομολογούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου

  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το χρονικό διαστημα 2021-2026 πολλά
  σημαντικά έργα στην ενέργεια, τις τουριστικές υποδομές, αγροτικές υποδομές κλπ

  Επίσης η πρόφατη αλλαγή του νόμου για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του νέου προγράμματος ΣΕΣ 2021-2027 επιτρέπουν εξαιρετικά αισιόδοξες προβλέψεις ανάκαμψης.

  Ως εκ τούτου, παρότι ο όμιλος στο 2020 υπέστη απώλειες στις συνολικές πωλήσεις σε ένα ποσοστό 39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αναμένει ότι θα αντισταθμίσει στο 2021 τις απώλειες αυτές και θα επαναφέρει τα μεγέθη
  πωλήσεων και κερδοφορίας στα αναμενόμενα επίπεδα.

  Στο πλαίσιο αυτό η Intrakat μελετά την δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής
  αναμόρφωσης με σκοπό την επικέντρωση καθαρά στους τομείς των:

  • Δημοσίων έργων υποδομών
  • Έργων Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ
  • Έργων Ενέργειας
  • Ανάπτυξης Real Estate στον τομέα του τουρισμού
  - Advertisement -

  Latest Posts

  ΠΥΘΙΑ