Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Τεράστια δικαστική νίκη Δημήτρη Μπεκιάρη και Periodista.gr – Η Δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή του γενικού γραμματέα της Βουλής Γιώργου Μυλωνάκη και του διευθυντή του...

Periodista Με ένα σκεπτικό - καταπέλτη και μία απόφαση - μνημείο (Με τον αριθμό 9402/2022, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) για την προστασία της Ελευθερίας του...
More

  Latest Posts

  Attica Bank: H Ellington ανακοίνωσε την αποχώρηση της

  Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι έλαβε στις 02-02-2023 από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και τις εταιρείες Rinoa LTD – Ellington Solutions AE έγγραφο που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνήθηκε ανάμεσα τους, η αζήμια αποχώρηση των εταιρειών Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, για την επένδυσή τους στην τράπεζα. 

  Παράλληλα, το ΤΜΕΔΕ υπεισήλθε στη Συμφωνία Βασικών Όρων στη θέση των εταιρειών που αποχώρησαν με αποτέλεσμα η συμφωνία να συνεχίζει να ισχύει ως προς το ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ.

  Όπως επίσης ανακοινώθηκε: 
  Σε συνέχεια της από 02-02-2023 σχετικής γνωστοποίησης του ΤΜΕΔΕ περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (α) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικής μεταβίβασης την 30-01-2023 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή το ΤΜΕΔΕ ήλεγχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ελέγχει πλέον άμεσα και αποκλειστικά μόνο του, διαμορφώνεται σε 20,11%, το οποίο αντιστοιχεί σε 300.791.865 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.495.678.391.

  Περαιτέρω, η τράπεζα ανακοινώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της 02-02-2023 αφενός έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των κ.κ. Ειρήνης Μαραγκουδάκη, Μάρκου Κούτη και Patrick Horend από μέλη του ΔΣ, αφετέρου αποφάσισε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς την αντικατάσταση των άνω ελλειπόντων μελών.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 01-09-2023, ως εξής:

  1.Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  2.Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  3.Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  4.Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, μη εκτελεστικό μέλος
  5.Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  6.Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  7.Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  8.Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ανασυγκροτήσεως του, αποφάσισε τα εξής: 

  i) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ.Χαρίκλεια Βαρδακάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη.

  ii) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Αιμίλιο Γιαννόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και Αβραάμ Μωυσή, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ.

  - Advertisement -

  Latest Posts

  ΠΥΘΙΑ