Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Τεράστια δικαστική νίκη Δημήτρη Μπεκιάρη και Periodista.gr – Η Δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή του γενικού γραμματέα της Βουλής Γιώργου Μυλωνάκη και του διευθυντή του...

Periodista Με ένα σκεπτικό - καταπέλτη και μία απόφαση - μνημείο (Με τον αριθμό 9402/2022, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) για την προστασία της Ελευθερίας του...
More

  Latest Posts

  Η MYTILINEOS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2022

  Η MYTILINEOS ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2022

  •   80% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €67 εκατ. έναντι €37 εκατ. το A’ Τρίμηνο του 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,498 αυξημένα κατά 83% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  •   99% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €1.042 εκατ., σε σύγκριση με €524 εκατ. το A’ Τρίμηνο του 2021.
  •   61% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €130 εκατ., έναντι €81 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €914 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να παραμένει στο 2,2x, μία περίοδο με υψηλό κόστος επενδύσεων, κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

  Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2022 έχει εισέλθει πλέον σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την εξέλιξη της πανδημίας και ασφαλώς τις γεωπολιτικές αναταράξεις με επίκεντρο την Ουκρανία.

  Μοχλό ανάπτυξης για τη MYTILINEOS συνιστά μία σειρά σημαντικών επενδύσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2022 και αναμένεται να αποδώσουν μέσα στη χρονιά, είτε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η αύξηση παραγωγής Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (Project NEW ERA 250), η ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η οποία έχει

  εισέλθει σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να εκκινήσει την εμπορική της λειτουργία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στο Γ’ τρίμηνο του 2022, καθώς και η ανάπτυξη νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος πάνω από 3GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα καταστήσουν τη MYTILINEOS πρωτοπόρο έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και η επείγουσα ανάγκη για ομαλή ενεργειακή μετάβαση.

  1.       ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

  Ποσά σε εκ €Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 2021Δ %Δ’Τριμ. 2021Δ %
  Κύκλος Εργασιών1.041,5524,098,8%965,97,8%
  EBITDA130,380,961,1%117,510,9%
  Καθαρά Κέρδη67,237,380,2%46,444,9%
  Κέρδη ανά μετοχή*0,4980,27382,6%0,34345,3%
  Περιθώρια (%)Δ(μ.βάσης)Δ(μ.βάσης)
  EBITDA12,5%15,4%-29312,2%34
  Καθαρά Κέρδη6,5%7,1%-664,8%165

    *Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών

  Σε σύγκριση με το A’ Τρίμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

  κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.042 εκατ. έναντι €524 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 99%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €130 εκατ. έναντι €81 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου όσο και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

  Ο Τομέας της Μεταλλουργίας παρουσιάζεται σημαντικά ενισχυμένος τόσο από το ανταγωνιστικό  επίπεδο του κόστους παραγωγής όσο και από τις υψηλότερες τιμές LME καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά premia, που πλέον για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχουν παγιωθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται σταθερά από το γεγονός πως η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποτελεσματικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την ένταξη της νέας μονάδας (826MW) τους επόμενους μήνες.

  Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €67 εκατ., αυξημένα κατά 80% σε σύγκριση με τα €37 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021.

  Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν ήδη τις προβλέψεις της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021 αναφορικά με το στόχο για τα αποτελέσματα του 2022 σε σχέση με αυτά του 2020. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2022, η εν λόγω πρόβλεψη θα επικαιροποιηθεί αφού ληφθεί υπόψιν η ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

  2.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  2.1.   Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

  Ποσά σε εκ €Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 2021Δ %Δ’ Τριμ. 2021Δ%
  Κύκλος Εργασιών641,2191,1235,6%573,011,9%
  EBITDA60,829,2108,3%65,2-6,7%
  Περιθώρια (%)Δ(μ.βάσης)Δ(μ.βάσης)
  EBITDA9,5%15,3%-58011,4%-189

  Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ Τρίμηνο

  Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας[GWh]Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 20212022
  % Μίγματος
  2021
  % Μίγματος
  Λιγνίτης1.5931.74412%14%
  Φυσικό Αέριο5.3404.03839%32%
  Υδροηλεκτρικά1.2261.8829%15%
  ΑΠΕ14.3994.16432%33%
  Καθαρές Εισαγωγές1.1738909%7%
  Λοιπά640%0%
  Σύνολο13.73712.722100%100%

          1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs)Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 2021Δ%
  Θερμικές Μονάδες1.3741.08627%
  ΑΠΕ151160-5%
  Σύνολο1.5261.24622%

  Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €641 εκατ. που αντιστοιχεί σε 61,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +236% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €61 εκατ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Δ’ τρίμηνο του 2021, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021.

  Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση στο Α’ Τρίμηνο του 2022, της τάξης του 7,9%, έναντι του αντίστοιχου τρίμηνου το 2021, επωφελούμενη από την επανέναρξη της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή.

  Η ραγδαία κλιμάκωση των γεωπολιτικών εξελίξεων ώθησε τις τιμές του φυσικού αερίου σε νέα ιστορικά υψηλά με αποτέλεσμα την εκτίναξη της μέσης ημερήσιας τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (DAM) το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 237€/MWh, έχοντας αγγίξει υψηλά της τάξης των 427€/MWh στις 8 Μαρτίου του 2022.

  Σε συνέχεια του 2021, καταλυτικό παράγοντα για τις υψηλές τιμές της DAM αποτέλεσαν και οι υψηλές τιμές των ρύπων (CO2), οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του 2022 συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με τη μέση τιμή για το τρίμηνο να διαμορφώνεται στα ~83€/ τόνο. 

  Παρά τις συνθήκες αυτές, ο υψηλός βαθμός απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων της MYTILINEOS, ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που έχουν προηγηθεί, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, αναδεικνύονται ως σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού και οδηγούν τη συνολική παραγωγή των μονάδων στις 1,37 TWh, αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει το 10,0% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ η συνολική παραγωγή, τόσο από τις θερμικές μονάδες όσο και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Εταιρείας ανήλθε σε 1,53 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,1% της συνολικής ζήτησης.

  Αναφορικά με το μίγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ κάλυψαν αθροιστικά άνω του 70% των ενεργειακών αναγκών της χώρας, στηρίζοντας τους εθνικούς στόχους για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μίγμα. Παρά την αυξημένη ζήτηση και τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, η συμμετοχή του λιγνίτη στο A’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό μειώθηκε στο 12% από 14% το 2021.

  Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση η οποία στο Α’ τρίμηνο του 2022 έφτασε τους 338.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε ~7%.

  Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνώρισε έγκαιρα τις προκλήσεις και προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

  Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, υψηλής απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο έχει τεθεί ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα σε πλήρη εμπορική λειτουργία εντός του Γ’ τριμήνου, συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας σημαντικά μειωμένο κόστος επένδυσης σε σχέση με άλλες παρόμοιες μονάδες.

  Η νέα μονάδα, η οποία θα είναι ο πιο φθηνός και αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, θα ενισχύσει περαιτέρω τοv στόλο θερμικών μονάδων της MYTILINEOS, του πιο αποδοτικού στη χώρα.

  Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της MYTILINEOS, συμπεριλαμβανομένης της νέας μονάδας και των ΑΠΕ, ανέρχεται στα 2,3GW (εκ των οποίων ~211MW είναι ΑΠΕ). Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η Εταιρεία σήμερα, αναφορικά με την παραγωγή αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί.

  Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και παραμένοντας προσηλωμένη στις φιλόδοξες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει θέσει, προχωρά σταθερά στην ανάπτυξη του Ελληνικού χαρτοφυλακίου της, συνολικής ισχύος 1,48GW (φωτοβολταϊκών πάρκων), ενώ 43,2MW αιολικών πάρκων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να δοθούν σε εμπορική λειτουργία στο Δ’ τρίμηνο του 2022, εξασφαλίζοντας στη MYTILINEOS ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων σε λειτουργία, περίπου στα 250MW.

  2.2.   Τομέας Μεταλλουργίας

  Ποσά σε εκ €Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 2021Δ %Δ’ Τριμ. 2021Δ%
  Κύκλος Εργασιών213,9148,044,5%185,215,5%
  EBITDA54,635,155,4%39,936,8%
  Περιθώρια (%)Δ(μ.βάσης)Δ(μ.βάσης)
  EBITDA25,5%23,7%17921,5%398
  Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.)Α’ Τριμ. 2022Α’ Τριμ. 2021Δ%
  Αλουμίνα206,0
  - Advertisement -

  Latest Posts

  ΠΥΘΙΑ