Φορολογικές δηλώσεις: Τα 5 στοιχεία που πρέπει να ξέρουν όσοι διαφωνούν με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία

Ενάμιση μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις εμπρόθεσμα, ενώ μόλις 1 στους 4 το έχει κάνει.

Ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα στις 2 Ιουλίου 2024, όταν η ΑΑΔΕ θα υποβάλει αυτόματα τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις περίπου 1,3 εκατ. μισθωτών και συνταξιούχων, εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι στις 26 Ιουλίου 2024. Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ με νεότερες οδηγίες, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση εφόσον η φορολογική κατοικία του είναι στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, και εφόσον αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η διαφωνία των φορολογουμένων με τα προσυμπληρωμένα ποσά που εμφανίζονται στις Φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να πρέπει να υποβάλουν δήλωση με «επιφύλαξη».

Φορολογικές δηλώσεις: Τα 5 στοιχεία που πρέπει να ξέρουν όσοι διαφωνούν με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία

Για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη στους προσυμπληρωμένους κωδικούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής 5 στοιχεία:

  1. Τα ποσά που αφορούν εισοδήματα και φόρους που έχουν παρακρατηθεί εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι εργοδοτικοί φορείς (ιδιώτες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία). Εάν είναι λανθασμένα και ο εργαζόμενος διαφωνεί, τότε οι σχετικές διορθώσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα-εργοδότη, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να υποβάλει νέα δήλωση, προκειμένου να διορθωθούν τα τυχόν λάθη. Στην περίπτωση που δεν διορθωθούν τα όποια λάθη υπάρχουν στη βεβαίωση, σύμφωνα πάντα με τον εργαζόμενο, και λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη».
  2. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο. Υ. εντός της προβλεπόμενης, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.
  4. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.
  5. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ