Φορολογικές δηλώσεις: Μεγάλες αλλαγές από την ΑΑΔΕ στα πρόστιμα

Αυτόματα πρόκειται να εκδίδονται και να κοινοποιούνται στους φορολογούμενους από την ΑΑΔΕ μέσω email και ειδοποιήσεων στην εφαρμογή myAADEapp οι πράξεις επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Το μέγεθος των προστίμων θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXISnet και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, τη στιγμή που αυτοί θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή σε εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, αμέσως μόλις ο φορολογούμενος οριστικοποιήσει και υποβάλει μια εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Υποβολή», μαζί με τυχόν επιπλέον φόρο που θα προκύπτει από την εκκαθάριση της εκπρόθεσμης δήλωσης θα βεβαιώνεται αυτόματα και το αυτοτελές πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης.

Το πρόστιμο αυτό θα είναο 100 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, με εξαίρεση όσους ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, για τους οποίους το σχετικό ποσό ανεβαίνει στα 250 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024, η αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμων κατά την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους στις δηλώσεις ΦΠΑ, τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (έντυπα Ν) και από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας της ΑΑΔΕ, για την επιβολή των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ πρόστιμο 100 ευρώ.

Εαν όμως ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η ΑΑΔΕ:

α) Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:

● εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

● εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

● σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

β) Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:

● εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

● εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

● σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο (100, 250 ή 500 ευρώ) εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ.

Όσον αφορά στον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ισχύουν πρόστιμα 250 ευρώ για τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τηρούντες διπλογραφικά βιβλία επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Δεν επιβάλλεται καθόλου πρόστιμο από την ΑΑΔΕ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ