Το TurkAegean παραμένει ενεργό και η ελληνική κυβέρνηση σιωπά

Το Turkeagean για το οποίο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης δεν ήξερε αν και τακτικότατος επισκέπτης τηλεοπτικών στούντιο, παραμένει ενεργότατο. Παρά τις διαβεβαιώσει του ίδιου, του Α.Γεωργιάδη ο οποίος θα έσπευδε να το «εξαφανίσει»…

33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στην οποία αναφέρουν:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :
Εξωτερικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ADVERTISING

Θέμα: “Το απαράδεκτο σήμα TurkAegean εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και τα αρμόδια Υπουργεία σιωπούν ή αποσείουν τις ευθύνες. Ζήτηση απαντήσεων και στοιχείων για το θέμα”

Είναι ήδη γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων (EUTM), η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) έχει εγκρίνει τη δυνατότητα χρήσης από την Τουρκία ως εμπορικό σήμα τη λέξη “Turkaegean” (Τούρκικο Αιγαίο). Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνέχεια αιτήματος από την τουρκική πλευρά την 5/7/21 και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Το αίτημα έγινε δεκτό χωρίς καμία ένσταση και έχει ισχύ μέχρι τις 16 Ιουλίου 2031.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων βρισκόταν στην Γενική Γραμματεία & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου. Όμως σε συνέχεια του Ν. 4796/2021 και της ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022) μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την απάντηση του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικό Θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αριθμό Πρωτοκόλλου ΚΠ11867/ΓΔ1739 – 6.7.22.

Στην επίσημη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με ΑΠ 69500 – 08-07-2022 αναφέρεται ότι το σήμα “TurkAegean” δεν θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες (EUTM και EUIPO) καθώς η περ. ζ της παρ.1 του Άρθρου 7 του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει ότι δεν γίνονται δεκτά “τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας”. Στην ίδια απάντηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης επικαλείται το γεγονός ότι ο ΟΒΙ ανέλαβε δράση στα όργανα Διοίκησης του σχετικού Ευρωπαϊκού γραφείου (EUIPO) μόλις την 7η/6/22 και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να αποτρέψει την έγκριση. Τέλος, στην απάντηση εμφανίζεται να είναι αναρμόδια για την έγερση ενστάσεων στο Ευρωπαϊκό γραφείο εμφανίζεται και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είχε την αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων τη χρονική στιγμή που η τουρκική πλευρά κατέθεσε το αίτημα και τη χρονική περίοδο που το αίτημα εγκρίθηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποστηρίζει ότι ο ΟΒΙ και ΓΓ Εμπορίου δεν νομιμοποιούνται να προσφύγουν κατά της απόφασης καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Turkaegean” βάσει του Άρθρου 41 του σχετικού Κανονισμού.

Κάθε αρμοδιότητα αρνείται και το Υπουργείο Τουρισμού.

Παρόλα αυτά, το σήμα “TurkAegean” υφίσταται και χρησιμοποιείται από τις τουρκικές Αρχές ενώ οι αρμόδιοι για την έγερση ενστάσεων ή προσφυγών επί της καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Τurkaegean” είναι αυτοί, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την καταχώριση του σήματος, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Δημοκρατία δια των αρμόδιων για το σκοπό αυτό οργάνων και υπηρεσιών της. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και στην απάντηση με ΑΠ 69500 – 08-07-2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα κάθε αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της ένστασης και δεν έχει ενημερώσει επίσημα για τις ενέργειες του ως προς αυτό. Λάμπει δε δια της απουσίας του στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22) το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επειδή το σήμα “TurkAegean” εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει καμία αρμόδια απάντηση για το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης του,

Επειδή η ΓΓ Γραμματεία Εμπορίου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρνούνται κάθε περαιτέρω ανάμιξη ενώ συμμετείχαν ως ευθέως αρμόδιες υπηρεσίες για τα εμπορικά σήματα στα όργανα Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε και ενέκρινε το σήμα

Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε απάντησε στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

Ως αρμόδια για τα εμπορικά σήματα κατά τις ημερομηνίες που κατατέθηκε το τουρκικό αίτημα (16/7/21) και που εγκρίθηκε το σήμα “TurkAegean” (15/12/21), η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε στα όργανα Διοίκησης στο Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) όπως σήμερα συμμετέχει ο ΟΒΙ;

Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την ανάκληση της χρήσης εντός της Ε.Ε. του σήματος “TurkAegean” όταν το Άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει νόμιμη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης καταχώρισης του σήματος;

Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών της Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας και Μπρουνέι για την ανάκληση της χρήσης εντός των ως άνω κρατών του προαναφερόμενου σήματος;

Ποιες νομικές και διπλωματικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των 15 κρατών (Ισραήλ, Καναδάς, Ισλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνεςκ.α.), στις οποίες εκκρεμεί εισέτι η διαδικασία για την κατοχύρωση του εν λόγω σήματος, προκειμένου να μην γίνει δεκτή η σχετική αίτηση του Τουρκικού Οργανισμού Τουρισμού;

Πότε οι διπλωματικές αρχές ενημέρωσαν την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ενημερώθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία; Ποιες οδηγίες δόθηκαν ή έχουν δοθεί από την κυβέρνηση στις ελληνικές διπλωματικές αρχές για αποτροπή της χρήσης του όρου “TurkAegean”;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
—–

Για την ενημέρωση του Σώματος παρακαλείσθε να καταθέσετε την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών με τις διπλωματικές αρχές του εξωτερικού (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενεία, Γραφεία ΟΕΥ, Γραφεία Τύπου) και τα γραφεία ΕΟΤ η οποία αφορά το σήμα “TurkAegean”.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε τον αποχαρακτηρισμό των σχετικών εγγράφων καθώς και σχετικών παραγράφων προκειμένου να κατατεθούν στην Ελληνική Βουλή.

Οι Ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές,
Τσίπρας Γιώργος

Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αμανατίδης Γιάννης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βίτσας Δημήτρης
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαηλιού Γιώργος
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τσιρίδες και ουρλιαχτά μέσα στη νύχτα από τα οικόσιτα του Μητσοτάκη για την Μαρέβα

Η Πυθία αποκαλύπτει Θλίψη και οίκτος για δημοσιογράφους και τρολς...

Η μεγάλη έκπληξη: Δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου

Η Πυθία αποκαλύπτει Αναγνώστριες και αναγνώστες μου. Όπως σας έγραψα...

Δημοσκόπηση – σοκ για το SMS της Μαρέβας στον Μαρινάκη (pic)

Η αποκάλυψη της Εστίας της Κυριακής αλλά και το...

Η νέα παρέμβαση του Μανώλη Κοττάκη για το sms της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Του Μανώλη Κοττάκη Η «Εστία» κυκλοφορεί 148 χρόνια και είναι...