Τα δώρα της εφορίας σε όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους

Προφίλ για κάθε οφειλέτη δημιουργεί στο εξής η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά και αν κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαν καθυστερήσει τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να επιβραβεύσει όσους είναι εμπρόθεσμοι και τυπικοί όσον αφορά τις πληρωμές τους.

Με βάση τον σχεδιασμό που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, όσοι είναι συνεπείς στην εξόφληση των ανοιχτών φορολογαριασμών τους η Εφορία θα τους επιβραβεύει, κρατώντας λιγότερα χρήματα για την εξόφληση των οφειλών τους, στην περίπτωση που ζητούν την έκδοση ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή την πώληση ακινήτου. Σήμερα η φορολογική Αρχή μπορεί να κρατήσει ακόμα και το 70% των χρημάτων που θα εισπράξει ο φορολογούμενος, με ρυθμισμένες οφειλές, από το τίμημα πώλησης ενός ακινήτου.

Η μειωμένη παρακράτηση θα αφορά μόνο όσους είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το 70% που ανέρχεται σήμερα το ποσοστό παρακράτησης θα μειωθεί κάτω από 50%. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, για παράδειγμα, αντί να παρακρατηθεί ποσοστό 70%, θα παρακρατηθεί ποσοστό 50% ή μικρότερο, το οποίο θα σβήσει και τμήμα της οφειλής.

Με βάση την πρόταση που εξετάζεται για να μειωθεί το ποσοστό παρακράτησης, θα πρέπει να συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις, όπως ο οφειλέτης να μην έχει χάσει δόσεις, να μην «μπαινοβγαίνει» σε ρυθμίσεις και φυσικά να μην έχει κατηγορηθεί για φορολογικά αδικήματα. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, το ποσοστό παρακράτησης θα μειώνεται στο 50%.

Τι ισχύει σήμερα

Σήμερα για να μπορέσει η Εφορία να εκδώσει τη φορολογική ενημερότητα πρέπει προηγουμένως ο οφειλέτης να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή να έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει για τη μεταβίβαση ακινήτου πως, εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Επίσης, για την είσπραξη χρημάτων το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας, εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

10% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως 50% της ρυθμισμένης οφειλής.
70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως 30% της ρυθμισμένης οφειλής.
Για τις περιπτώσεις περιοδικής είσπραξης χρημάτων το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

Να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.
Να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

«Ξεπαγώνουν» τραπεζικοί λογαριασμοί

Το φθινόπωρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το μέτρο του σταδιακά ακατάσχετου λογαριασμού, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους συνεπείς οφειλέτες να ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους έχει «κλειδώσει» η Εφορία λόγω οφειλών.

Παράλληλα προωθείται και ένας αυτοματοποιημένος κεντρικός έλεγχος προϋποθέσεων τήρησης των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ή απώλειας των ρυθμίσεων που δεν τηρούνται. Η εφαρμογή αναμένεται να λειτουργήσει έως τον Ιούνιο του 2024. Σήμερα σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος χάσει μια ρύθμιση επειδή πλήρωσε μία ή περισσότερες δόσεις, το σύστημα δεν ενημερώνεται αυτόματα, αλλά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Από τον Ιούνιο ο έλεγχος των προϋποθέσεων τήρησης ή μη τήρησης των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής θα γίνεται κεντρικά και αυτόματα, ώστε σε περίπτωση που δεν εξοφλείται μία δόση, η απώλεια της ρύθμισης θα είναι αυτόματη και θα ενημερώνεται άμεσα ο οφειλέτης.

ΠΗΓΗolympia.gr

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ