Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρες μέλος της Συμμαχίας»

Σε ένα μακροσκελές κείμενο ενενήντα παραγράφων, το κοινό ανακοινωθέν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, επικεντρώνεται στα θέματα ΡωσίαςΟυκρανίας, τρομοκρατίας και περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών στρατιωτικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας, με περισσότερες δαπάνες.

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ χαιρετίζουν το ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, χωρίς να αναφέρουν πότε θα γίνει αυτό. Συγκεκριμένα για την ένταξη της Σουηδίας αναφέρεται το εξής: «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τη Σουηδία ως πλήρες μέλος της Συμμαχίας και, από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Προέδρου της Τουρκίας και του Πρωθυπουργού της Σουηδίας».

Όσον αφορά την Ουκρανία, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι «θα συνεχίσουν την υποστήριξή τους για όσο διάστημα χρειαστεί» και «χαιρετίζουν τις προσπάθειες όλων των Συμμάχων και των εταίρων που συμμετέχουν στην παροχή υποστήριξης στην Ουκρανία».

Σχετικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής αναφέρει τα εξής: «Υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει τις δικές της ρυθμίσεις ασφαλείας. Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στο ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση που αναλάβαμε στη Σύνοδο Κορυφής του 2008 στο Βουκουρέστι ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και σήμερα αναγνωρίζουμε ότι η πορεία της Ουκρανίας προς την πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση έχει προχωρήσει πέρα από την ανάγκη για το Σχέδιο Δράσης Μέλους».

Επιπλέον, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επισημαίνουν στο κοινό ανακοινωθέν ότι: «Η Ουκρανία έχει γίνει ολοένα και πιο διαλειτουργική και πολιτικά ενσωματωμένη στη Συμμαχία και έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην πορεία της μεταρρυθμίσεων». Σημειώνεται, επίσης, ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα αξιολογούν τακτικά την πρόοδο μέσω του προσαρμοσμένου Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος. «Η Συμμαχία θα υποστηρίξει την Ουκρανία στην πραγματοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων στην πορεία της προς τη μελλοντική ένταξη. Θα είμαστε σε θέση να απευθύνουμε πρόσκληση στην Ουκρανία για ένταξη στη Συμμαχία όταν συμφωνήσουν οι Σύμμαχοι και εκπληρωθούν οι όροι».

Επιπλέον, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ χαιρετίζουν τη δημιουργία του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, βάσει του οποίου θα παρακολουθούνται τα ετήσια προγράμματα προσαρμογής της Ουκρανίας, τόσο ως προς τα κριτήρια που χρειάζεται για να γίνει μέλος, όσο και ως προς την προσαρμογή του στρατού της. Συγκεκριμένα αναφέροντας τα εξής: «Η ασφάλεια της Ουκρανίας έχει μεγάλη σημασία για τους Συμμάχους και τη Συμμαχία. Για να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, σήμερα συμφωνήσαμε ένα ουσιαστικό πακέτο διευρυμένης πολιτικής και πρακτικής υποστήριξης. Αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, ένα νέο κοινό όργανο όπου οι Σύμμαχοι και η Ουκρανία συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη για να προωθήσουν τον πολιτικό διάλογο, τη δέσμευση, τη συνεργασία και τις ευρωατλαντικές φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θα προβλέπει κοινές διαβουλεύσεις, λήψη αποφάσεων και δραστηριότητες, και θα χρησιμεύσει επίσης ως μηχανισμός διαβούλευσης κρίσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας».

Όσον αφορά τη «μη θανατηφόρα βοήθεια» προς την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ τονίζει ότι συνεχίζεται η επείγουσα και αναγκαία παροχή της, μέσω του Συνολικού Πακέτου Βοήθειας (CAP) και παραμένει προτεραιότητα. «Από τη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν δεσμεύσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρεται συγκεκριμένα στο κοινό ανακοινωθέν. «Για να υποστηρίξουμε την αποτροπή και την άμυνα της Ουκρανίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμφωνήσαμε σήμερα να αναπτύξουμε περαιτέρω την CAP σε ένα πολυετές πρόγραμμα για την Ουκρανία. Η παρεχόμενη βοήθεια θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του ουκρανικού τομέα ασφάλειας και άμυνας και στη μετάβαση της Ουκρανίας προς την πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ”.

Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει αντιπαράθεση και δεν αποτελεί απειλή για τη Ρωσία. Υπό το φως των εχθρικών πολιτικών και ενεργειών της, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη Ρωσία εταίρο μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σχέση μας εξαρτάται από το εάν η Ρωσία θα σταματήσει την επιθετική της συμπεριφορά και θα συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Παραμένουμε πρόθυμοι να διατηρήσουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα για τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων, την πρόληψη της κλιμάκωσης και την αύξηση της διαφάνειας. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να παρατηρούμε και να αξιολογούμε τις επιπτώσεις των πολιτικών και των ενεργειών της Ρωσίας για την ασφάλειά μας και να απαντάμε στις ρωσικές απειλές και εχθρικές ενέργειες με ενιαίο και υπεύθυνο τρόπο».

Σε γενικές γραμμές, στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ καθορίζονται οι δύο κύριες απειλές της Συμμαχίας σήμερα που είναι η επιθετικότητα της Ρωσίας και η τρομοκρατία – προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με τους τρεις πάγιους στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ: την κοινή άμυνα, τη συνεργατική ασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα περιφερειακά προγράμματα, προβλέπουν την ανάπτυξη 300.000 στρατιωτών σε υψηλή ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής αεροπορικής και ναυτικής δύναμης μάχης.

«Τα έθνη μας αντιμετωπίζουν τώρα πιο βαθιές απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», τονίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι δεσμεύονται να επενδύσουν «τουλάχιστον το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ετησίως στην άμυνα». Τονίζουν, επίσης: «Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τουλάχιστον το 20% των αμυντικών μας προϋπολογισμών σε σημαντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σε συνδυασμό με τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ ετήσιες αμυντικές δαπάνες».

Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά για στις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «Η ΕΕ παραμένει ένας μοναδικός και ουσιαστικός εταίρος για το ΝΑΤΟ». Αναφέρεται, επίσης, ότι «το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει την αξία μιας ισχυρότερης και πιο ικανής ευρωπαϊκής άμυνας που συμβάλλει θετικά στη διατλαντική και παγκόσμια ασφάλεια και είναι συμπληρωματική και διαλειτουργική με το ΝΑΤΟ. Η ανάπτυξη συνεκτικών, συμπληρωματικών και διαλειτουργικών αμυντικών δυνατοτήτων, αποφεύγοντας περιττές επικαλύψεις, είναι το κλειδί στις κοινές μας προσπάθειές να κάνουμε τον ευρωατλαντικό χώρο ασφαλέστερο. Τέτοιες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων, θα οδηγήσουν σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινής μας ασφάλειας, θα συμβάλουν στον διατλαντικό επιμερισμό των βαρών, θα βοηθήσουν στην παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων και θα στηρίξουν μια συνολική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Οι Σύμμαχοι εκτός ΕΕ συνεχίζουν να συνεισφέρουν σημαντικά στις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητές της για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφάλειας. Για τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι απαραίτητη η πλήρης συμμετοχή των Συμμάχων εκτός ΕΕ στις αμυντικές προσπάθειες της ΕΕ».

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ