Πίεση σε οφειλέτες από την Εφορία για τα απλήρωτα χρέη τους

Σήμα κινδύνου στη φορολογική διοίκηση που βλέπει τα συνολικά ληξιπρόθεσμα προς την Εφορία να ξεπερνούν τα 107 δισ. ευρώ.

Στο στόχαστρο της Εφορίας αναμένεται να βρεθούν σχεδόν 2.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι απειλούνται με κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, τραπεζικών λογαριασμών και ενοικίων για απλήρωτα χρέη.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024, η είσπραξη σημαντικών εσόδων από τα ληξιπρόθεσμα χρέη αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Αυτό θα συμβεί μέσω της εφαρμογής κεντρικοποιημένου συστήματος για την επιλογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, χρησιμοποιώντας κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, περιοδική αξιολόγηση των οφειλετών και χρήση του συστήματος Eispraxis.

Ήδη, στην ΑΑΔΕ προγραμματίζονται 732.509 μοναδικές επικοινωνίες με οφειλέτες που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στόχος είναι το τρέχον έτος να «συμμορφωθούν» αυτοί οι φορολογούμενοι, σε ποσοστό τουλάχιστον 54% και είσπραξη τουλάχιστον 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παράλληλα, αρχίζουν ενημερώσεις και προς μικροοφειλέτες παλαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης:

 • Είσπραξη ποσού τουλάχιστον 2,8 δισ. ευρώ έναντι παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.
 • Εισπράξεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις ύψους τουλάχιστον 700.000.000 ευρώ.
 • Εισπράξεις 28.000.000 ευρώ έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την τελωνειακή διοίκηση.
 • Εισπραξιμότητα 32% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.
 • Χαρακτηρισμός 380.000.000 ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
 • Κεντρικοποίηση βεβαίωσης και είσπραξης σε Θεσσαλονίκη (ΚΕΒΕΙΣ).
 • Ενταξη των τελωνειακών υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis.
 • Υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους δήμους για ψηφιακή δέσμευση και άρση δέσμευσης ενημερότητας.
 • Επέκταση της ψηφιοποίησης του κυκλώματος επιστροφών φόρου – Διαλειτουργικότητα με ΕΦΚΑ / ΗΔΙΚΑ.
 • Υλοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών».
 • Σταδιακή αύξηση του ποσοστού εισπράξεων έναντι πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής διοίκησης.
 • Σταδιακή αύξηση του ποσοστού εισπράξεων έναντι άμεσα εισπρακτέων απαιτήσεων της τελωνειακής διοίκησης.
 • Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης 70% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).
 • Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της τελωνειακής διοίκησης 70% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η τελωνειακή διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

Ενημέρωση ακόμα και με συστημένη επιστολή

Με κάθε μέσο θα εντοπίζει η Εφορία τους φορολογουμένους για να τους επιδώσει την πράξη προσδιορισμού του φόρου. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίζεται ο τρόπος κοινοποίησης των πράξεων και των εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτών με ψηφιακά μέσα.

Συγκεκριμένα, προβλέπει πως αν δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση των πράξεων και των εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης με e-mail ή με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπόχρεου στο myAADE, τότε η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους.

Έτσι, η Εφορία ενεργοποιεί τους… παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή την αποστολή συστημένης επιστολής στην τελευταία διεύθυνση που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στη φορολογική Αρχή.

Πιο αναλυτικά, για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου ή του τελευταίου δηλωθέντος στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου αντιπροσώπου ή φορολογικού εκπροσώπου ή φορολογικού αντιπροσώπου και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα νομικά πρόσωπα, που η Εφορία δεν μπορεί να τους βρει μέσω e-mail.

Έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, στην περίπτωση που δεν δύναται να κοινοποιηθούν με ψηφιακά μέσα, δύναται να κοινοποιούνται εκτός των ως άνω αναφερόμενων τρόπων κοινοποίησης και με απλή επιστολή.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ