ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 7% ο τζίρος στο λιανεμπόριο το 2023

Τα 68,14 δισ. ευρώ «άγγιξε» ο 2023 ο τζίρος στις επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 7% συγκριτικά με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 63,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 24,82 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 23,5 δισ. ευρώ.

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών το 2023 είναι:

 • Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,1%).
 • Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,6%).
 • Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,6%).
 • Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,5%).
 • Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (28%).
 • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (26,8%).
 • Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα (26,8%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,4%).
 • Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (5,7%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Αττικής (9,6%).
 • Περιφέρεια Κρήτης (7,2%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση είναι:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,3%).
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (0,2%).

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν επίσης τα εξής:

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 18,16 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 17,52 δισ. ευρώ και μείωση 0,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 18,18 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 είναι:

 • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (27,6%).
 • Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους (26,4%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

 • Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (17,1%).
 • Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (12,5%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Αττικής (5,2%).
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (4%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (4,3%).
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1,7%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 4,02 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,9 δισ. ευρώ και αύξηση 8,5% σε σχέση με το Νοέμβριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,71 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 είναι:

 • Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (18,6%).
 • Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους (14,5%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

 • Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (17,6%).
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (5,6%).

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (11,7%).
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (8,9%).

Η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων:

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Κρήτης (11%).
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (8,6%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 6,96 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6,85 δισ. ευρώ και αύξηση 6,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 6,52 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Κρήτης (6,3%).
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (5,4%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (0,4%).
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (0,4%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,27 δισ. ευρώ και αύξηση 9,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,18 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (14,2%).
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (9,4%).

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, ανήλθε το 2023 σε 6.543 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6.089 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Αττικής (10,1%).
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (7,4%).

Η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση είναι αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1,1%).

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ανήλθε το 2023 σε 2.383 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.247 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2023 σε σχέση με το 2022 είναι:

 • Περιφέρεια Κρήτης (11,1%).
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (9,6%).

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 10,66 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 10,48 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 1,33 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,27 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 5,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 5,06 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθε σε 0,62 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,6 δισ. ευρώ.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η νέα παρέμβαση του Μανώλη Κοττάκη για το sms της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Βαγγέλη Μαρινάκη

Του Μανώλη Κοττάκη Η «Εστία» κυκλοφορεί 148 χρόνια και είναι...

Τσιρίδες και ουρλιαχτά μέσα στη νύχτα από τα οικόσιτα του Μητσοτάκη για την Μαρέβα

Η Πυθία αποκαλύπτει Θλίψη και οίκτος για δημοσιογράφους και τρολς...

Δημοσκόπηση – σοκ για το SMS της Μαρέβας στον Μαρινάκη (pic)

Η αποκάλυψη της Εστίας της Κυριακής αλλά και το...

Η μεγάλη έκπληξη: Δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου

Η Πυθία αποκαλύπτει Αναγνώστριες και αναγνώστες μου. Όπως σας έγραψα...